Hat Kitapları

Hüsnü Hat

M.E.Bakanlığının, Öğretmen Yazarlar serisinin 2075, 386 nolu yayınıdır. Neceti Yağan tarafından hazırlanan ve baskısı bitmiş bir kitaptır. İçindekiler bölümü incelendiğinde HAT SANATI hakkında her türlü bilgi verilmiştir.

Detay

Hattat Hamit Aytaç'ı Anma Paneli

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan anmanın sonuç bildirgesi, konuşmacıların sunumlsrı, yarışmanın neticesi, eserler v.s. bilgiler vardır.

Detay

Hat Sanatımız-Tarihçesi-Malzeme-Aletler

Hattat Prof.Dr.Muhittin Serin tarafından hazırlanan Hat Sanatı için lazım olan tüm bilgiler vardır. Kubbealtı yayınları arasından çıkmış olup baskısı kalmamıştır. Hattatlar için başvuru kitabidır.

Detay

Aletler ve Adetler - Şevket Rado

Yazar Şevket Rado tarafından 1987 tarihinde Akbank yayınları arasında çıkmıştır. İçinde Kalemtraş, Divit, Hat Hk., Hat Makasları, Mürekkeb v.b. hakkında bilgiler vardır.

Detay

Türk Plastik Sanatları

Yazarı İsmail Hakkı Baltacı tarafından hazırlanmıştır. M.E.B.yayınlarından 1971 Ank. basımı sahafiyelik kitaptır. Her Hattatın başvuru kitabıdır.

Detay

Numune-i Hat - HAT ÖRNEKLERİ

Merhum Hattat Saim Özel' tarafından Hattat Mustafa Halim Özyazıcı'nın meşklerinden derleyip bastırdığı meşk kitabıdır. Sahafiyelik antika kitaptır.

Detay

Sülüs Yazı Kitabı- İsmet Gülnihal

ismet Gülnihal, tarafından Merhum Hattat Mustafa Halim Özyazıcı'nın sülüs meşklerinden istifade edilmiştir. 1.Sıra harfler tam gösterilmiş, 2 ve 3.satırlar flu noktalarla harfler belirtilmiştir. Diğer satırlar öğrenciye bırakılmıştır.

Detay

Sülüs Yazı Kitabı

İkinci Satır öğreniciler için kopyalı hale getirilmiştir. Sülüs Yazı Hakkındaki Bilgiler mevcuttur.

Detay